حسابان وب

مرور برچسب

صورتهاي مالي اساسي

الزام به ارائه صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي حسابرس‍ی‌ شده توسط ناشران

اينجانب در نوشتاري با عنوان «تكليف ناشران بورسی در ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده» كه در تاريخ 11 دي‌ماه 1389 در روزنامه وزين دنياي‌اقتصاد منتشر شد، به اين موضوع اشاره كردم كه به…

پيوست استانداردهاي‌ حسابداري‌ -مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

جهت‌ دستيابي‌ به‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ هماهنگ‌، وجود يک مجموعه‌ پيوسته‌ از ” اهداف‌“ و ” مباني“ مرتبط‌ كه‌ بتواند ماهيت‌، نحوه‌ عمل‌ و حدود گزارشگري‌ مالي‌ را مشخص‌ كند لازم‌…