حسابان وب

مرور برچسب

صورتجلسه 27-201

مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز داریی ها و ارزهای فروش نرفته ابطال شد

اطلاق حکم مقرر در رأی شماره 27-201 مورخ 18؍12؍1399 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره 10؍1400؍210-21؍2؍1400 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن…

صورتجلسه ۲۷-۲۰۱ مورخ۹۹/۱۲/۱۸(تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک‌ها )

توضیح سایت تازه های حسابداری: این صورتجلسه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. شورای عالی مالیاتی  طی صورتجلسه زیر ، نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک‌ها را مشخص کرد.