نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

صندوق توسعه ملی

وام ارزي با هفت تغيير

حدود سه هفته پس از تغییر رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، محمدرضا فرزین رییس جدید این صندوق در نشستی مطبوعاتی برنامه‌های جدید دولت برای پرداخت وام ارزی را تشریح کرد و از ایجاد هفت…