نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

صندوق بیمه بیکاری

كليات «طرح مجلس» به رغم «مخالفت دولت» به تصويب رسيد ؛ مقرري براي بيكاران جوياي كار

با وجود مخالفت قاطع دولت با طرح تعیین مقرری برای بیکاران جویای کار، نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند تا زمینه قانونی برای پرداخت مقرری به افرادی که هرگز شاغل نبوده،…