نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

صكوك

صكوك و قابليت‌هاي آن

اميرعباس زينت‌بخش* صكوك ابزاري است كه مي‌توان با آن‌ جريان نقدينگي و پولي‌ كشور را به اقتصاد واقعي‌ گره زد. نگاهي‌ به بحران‌هاي مالي‌ كه ده‌ها بار در جهان اتفاق افتاده است و…

بررسي حضور ابزارهاي نوين تامين مالي در بازار سرمايه ؛ خوشامد فرابورس به اوراق مشاركت

در حالي كه برخي كارشناسان معتقدند كه عرضه اوراق مشاركت، صكوك و گواهي سپرده در بازار فرابورس ايران با استقبال همراه بوده، برخي ديگر، اين پروژه را در دستيابي به اهداف كلان خود ناموفق…