نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

صعود بورس در سال 92

صعود بورس در سال ۹۲

با توجه به روند مناسب سودآوری و عملیاتی شرکت های فعال در بازار سهام، وضعیت مطلوبی برای روند معاملات انتظار می رود.در سال های اخیر بازار سرمایه در مقابل تحریم های اعمالی علیه کشور…