حسابان وب

مرور برچسب

شیار لبه های سکه ها

چرا لبه های سکه ها شیار دارد؟

همه ی ما شیارها و برجستگی های روی حاشیه ی سکه ها را دیده ایم؛ اما شاید مثل من تا کنون فکر نکرده بودید کارکرد آنها چیست و چرا هنگام ضرب سکه هاچنین شیارهایی را ایجاد می کنند؟