نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شورای عالی کار

محتمل‌ترین گزینه مزدی؛ افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد/ گزینه‌های جدید کارگران و کارفرمایان

. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه مذاکرات امروز صبح مقامات کارگری و کارفرمایی به نتیجه نهایی نرسید، از طرح گزینه 20 تا 25 درصدی به عنوان مهمترین سناریوی افزایش…