حسابان وب

مرور برچسب

شهرداريها

دادنامه ۲۳۸مورخ ۸۸/۳/۳(دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي)

کلاسه پرونده:87/487 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي کشاورزي کرج. موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل…