حسابان وب

مرور برچسب

شناسایی۳۰۰هزار مودی جدید

شناسایی۳۰۰هزار مودی جدید

رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام شناسایی ۳۰۰ هزار مودی جدید گفت: نقش و اهمیت اثرگذاری مالیات، نیازمند ترویج و ارتقای فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه بوده که نقش رسانه‌ها…