نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره:4797/260/د

نامه شماره ۲۶۹/۹۹۳ مورخ ۹۸/۶/۲۳(بدهی ابرازی و مالیات قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده)

منظور از بدهی در دستورالعمل ۴۷۹۷/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۶/۱۵ موضوع وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی ، بدهی ابرازی و…

بخشنامه ۴۷۹۷/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۶/۱۵(وصول يا استرداد چک هاي دريافتي در رابطه با واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد معاف…

توضیح سایت تازه های حسابداری: - برای این بخشنامه ، دستورالعمل جایگزین ابلاغ شده است. لطفا اینجا کلیک کنید. - بخشنامه مرتبط را اینجا ببینید. در اجراي قسمت اخير بخشنامه شماره…