حسابان وب

مرور برچسب

شماره:20/93/200

بخشنامه ۲۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۲/۲۲(ابلاغ ارزش معاملاتي املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کميسيون موضوع ماده ۶۴ قانون…

در اجراي مقررات ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتي املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوي صورتجلسه…