حسابان وب

مرور برچسب

شماره:15335/200/ص

بخشنامه ۱۵۳۳۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۸/۲۸(تمديد مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلي سال ۱۳۹۱و سه فصل اول سال۱۳۹۲)

 پيرو دستورالعمل هاي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390، 3954/200 مورخ 7/3/1392 و 7151/200 مورخ 22/4/1392 در خصوص اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و با عنايت به درخواست…