حسابان وب

مرور برچسب

شماره 85759/ت 48524ه

بخشنامه ۷۹۳۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۳۱(ابلاغ مصوبه هيأت وزيران راجع به اصلاح ماده (۱۶) اصلاحي آيين نامه اجرائي تبصره(۳)…

پيرو بخشنامه شماره 1364/200 مورخ 3/2/1392، تصوير مصوبه شماره 85759/ت48524هـ مورخ 11/4/1392 هيأت محترم وزيران که طي آگهي شماره 19905 مورخ 6/4/1392 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي…

تصويب نامه ۸۵۷۵۹/ت ۴۸۵۲۴ه مورخ ۹۲/۴/۱۱(اصلاح ماده ۱۶اصلاحي آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون…

وزارت اموراقتصادي و دارايي- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران درجلسه مورخ 92/3/26 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون…