نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره 57808/131842

تصویب نامه ۵۷۸۰۸/۱۳۱۸۴۲ مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ (دسترسی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به اطلاعات مالی شرکت ها و مؤسسات در اختیار…

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مجوز دسترسی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به اطلاعات مالی شرکت ها و مؤسسات در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.