حسابان وب

مرور برچسب

شماره 200/98/102

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ مورخ ۹۸/۱۲/۲۱(متن اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم)

 بخشنامه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ ابلاغ متن اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر افزایش دامنه تسهیلات برای اشخاص حقوقی از…