حسابان وب

مرور برچسب

شماره 200/1400/38

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩مکرر

توضیح سایت تازه های حسابداری: این بخشنامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩ مکرر قانون…