حسابان وب

مرور برچسب

شماره: ۲۰۰/۹۸/۴۴

دادنامه شماره ۲۷۹ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۸(حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی محدود به شخص حقوق بگیر نیست و افراد…

توضیح سایت تازه های حسابداری: – رای مجدد دیوان عدالت به تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۰ را اینجا ببینید.  کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی محدود به شخص…

کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

به موجب بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۹۸ چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۹۸/۵/۱۴(کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - این بخشنامه ابطال شد. لطفا اینجا کلیک کنید. - برای این بخشنامه رای مجدد دیوان عدالت به تاریخ 2 شهریور 1400 ابلاغ شد. لطفا اینجا و اینجا کلیک…