حسابان وب

مرور برچسب

شماره ملی کد اقتصادی

بخشنامه ۲۳۰/۳۳۸۹۹ مورخ ۹۹/۷/۲۹(حذف کد اقتصادی قدیمی۴۱۱ و استفاده از شناسه ملی به جای کد اقتصادی(حذف مرحله۴۵ثبت نام…

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی... با سلام با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 200/99/19 مورخ1399/02/22  رئیس کل محترم سازمان مبنی بر ابلاغ …

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۹ مورخ ۹۹/۲/۲۲(اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم)

توضیح سایت تازه های حسابداری: برای این بخشنامه ، دستورالعمل پیرو صادر شده است .جهت دریافت متن آن اینجا کلیک کنید. بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ اصلاحیه مواد فصل…