نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شفاف سازی بااصلاح نظام مالیاتی

شفاف سازی اقتصاد کشوربااصلاح نظام مالیاتی/افزایش مالیات در زمان رکود به صلاح نیست

کارشناس مسایل اقتصادی ایران اجرای اصلاحیه «قانون مالیات های مستقیم»که براساس آن بانک ها می بایست تمام اطلاعات حساب های مشتریان خود را به وزارت اقتصاد و اداره کل مالیات های مستقیم…