نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شرط برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي

بخشنامه ۲۲۶۸۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۱۴(اجراي تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون…

همانگونه که اطلاع دارند: - وفق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شرط برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي، تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مي باشد.

بخشنامه ۴۷۳/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(تعيين ضريب مالياتي اشخاص موضوع تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه)

  نظر به ابهام برخي از ادارات امور مالياتي در خصوص ضريب مالياتي آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجراي مقررات مفاد تبصره(2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي…

ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم، دستاویزی دیگر برای اخذ مالیات غیرقانونی

در ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دو تبصره ذیل آن چنین آمده‌است: «دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت‌هاي…

بخشنامه ۵۹۵۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۲۳(تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقررشرط برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي)

در اجراي حکم تبصره (2) ماده(119) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي مي باشد، لذا…