نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سیستم اعتبار سنجی

حذف هزینه استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها برای استفاده در سامانه اعتبارسنجی

. مدیر عامل مؤسسه اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با اشاره به حذف هزینه استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها گفت: اطلاعات تسهیلات گیرندگان وجود دارد اما روابط شرکت‌ها و افراد قابل تشخیص نیست…