نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سود

رقبای جذاب سود بانکی!

ریزش سود سپرده بانکی تا ۱۵ درصد تا حدودی به نرخی معمول بین بانک‌ها تبدیل شده و کمتر بانک مجازی می‌توان یافت که سودی بالاتر از این نرخ پرداخت کند؛ اما در این بین طرح‌های مختلف…

تفاوت سود، بهره و ربا

دكتر نیكو گلریز خلط مبحثی که مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره و ربا به وجود آمد، اکنون حتی دامن متولیان پول و بانک را نیز گرفته است.

سودهای بانکی رسما ریخت.

به دنبال توافقات انجام شده بین بانکها، نرخ‌های سود سپرده رسما از امروز –اول تیرماه-تغییر کرد و تقریبا به طور یکدستی بانک‌ها ویترین سودهای خود را از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش دادند، اما…

تاملی بر مکانیزم تقسیم سود

علی ابراهیم‌نژاد * مهدی حیدری ** با انتشار گزارش‌های عملکرد سالانه شرکت‌ها و افزایش ترافیک مجامع سالانه، یکی از دغدغه‌های اصلی سهامداران و مدیران شرکت‌ها فرآیند تقسیم سود است.…