نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سود و زیان تسعیر ارز

چگونگی دریافت مالیات از ارز

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با تشریح چگونگی دریافت مالیات از ارز گفت: سود و زیان تسعیر ارز از سال‌ها پیش وجود داشته و در برخی سال‌ها سود آن بیشتر و در برخی سال‌ها…