حسابان وب

مرور برچسب

سود عملیاتی و غیرعملیاتی هر سهم

نحوه محاسبه و تعیین سود خالص عملیاتی و غیرعملیاتی هر سهم در صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول

کمیته‌ی فنی سازمان حسابرسی در پاسخ به این سوال که «نحوه تعیین سود خالص عملیاتی و غیرعملیاتی هر سهم در صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول چه‌گونه است؟» اعلام کرد: