نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سود به مالیات کشید

مالیاتی که هوشمندانه نیست

یک تحلیلگر اقتصادی گفت: در حالی که دولت از نظر درآمدی با مشکل روبه‌روست به نظر می‌رسد که تلاش‌هایی در انجام است تا این کمبود درآمد از منابعی جبران شود که می‌تواند وضعیت اقتصادی…