نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سوالی از حسابرسان

سوالی از حسابرسان

گارو هوانسیان فر* شرکت سهامی آلفا یک شرکت بسیار بزرگی است که دارای 12 شرکت فرعی نیز هست و صورت‌های مالی تلفیقی تهیه می‌کند. سهامدار عمده شرکت سهامی آلفا شخصی است که بیش از 68…

سوالی از حسابرسان

گارو هوانسیان‌فر* مخاطبان این نوشتار حسابرسان ارشد و سرپرستان در موسسات حسابرسی معتبر هستند. شرکت آلفا در قبال فروش‌های نسیه، اسناد دریافتنی (چک) مدت دار از مشتریان خود دریافت…

سوالی از حسابرسان

مخاطبین این سوال افرادی هستند که در سمت حسابرس و حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی معتبر مشغول به کار هستند.شرکت آلفا که شرکت فرعی یک شرکت اصلی است، ماشین آلات تولیدی را به مبلغ 500…

سوالی از حسابرسان

یک موسسه حسابرسی معتبر واحدهای رسیدگی مختلفی دارد که همگی آنها کوچک یا متوسط هستند. شرکت آلفا (سهامی عام) که یک شرکت بسیار بزرگ است، در نظر دارد که حسابرسی صورت‌های سال مالی…

سوالی از حسابرسان

یک موسسه حسابرسی معتبر صورت‌های مالی شرکت آلفا را برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389 حسابرسی و در این رابطه نیز نامه مدیریت همراه با پیشنهادات اصلاحی به مدیریت شرکت آلفا…

سوالی از حسابرسان

مخاطبین این نوشتار مدیران و مدیران ارشد در موسسات حسابرسی معتبر‌ هستند. شرکت آلفا مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است. این موضوع در یادداشت‌های توضیحی پیوست صورت‌های مالی…

سوالی از حسابرسان

. مخاطبین این سوال سرپرستان ارشد در موسسات حسابرسی معتبر هستند. سرپرست حسابرسی صورت‌های مالی شرکت آلفا بند زیر را به عنوان بند پیشنهادی برای درج در گزارش حسابرس در کاربرگ‌های…

سوالی از حسابرسان

مخاطبین این نوشتار سرپرستان ارشد و مدیران در موسسات حسابرسی معتبر هستند. مجمع عمومی عادی سالانه شرکت آلفا (سهامی خاص) در اواخر تیرماه 1391 برای رسیدگی به گزارش بازرس قانونی و…

سوالی از حسابرسان

مخاطبین این سوال حسابرسانی هستند که در سمت‌های حسابرس ارشد و سر‌پرست در موسسات حسابرسی معتبر مشغول به كارند. صورت‌های مالی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390 توسط…

سوالی از حسابرسان

1- مخاطبین این نوشتار افرادی هستند که به عنوان حسابرس یا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی معتبر مشغول به کارند. در ترازنامه پایان سال مالی 1390 شرکت آلفا، در قسمت حقوق صاحبان…

سوالی از حسابرسان

مخاطبین این نوشتار حسابرسان ارشد و سرپرستان در موسسات حسابرسی معتبر هستند. صورت‌های مالی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390 توسط یک موسسه حسابرسی معتبر مورد…

سوالی از حسابرسان

مخاطبین این نوشتار حسابرسان و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسی معتبر هستند. شركت تولیدی آلفا در سال مالی قبل و سال‌های مالی قبل از آن، بسیاری از هزینه‌های تعمیرات را به عنوان…

سوالی از حسابرسان (۵)

مخاطبان این مقاله حسابرسان ارشد و سرپرستان در موسسات حسابرسی معتبر هستند. شرکت آلفا برای توسعه کارخانه خود باید سوله ای احداث کند. شرکت آلفا برای ساخت این سوله با شرکت…