نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سوالات رايج بيمه بيكاري

جزئیات مقرری بیمه‌ بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری کوتاه است، زیرا پرداخت مقرری فقط برای جبران قطع موقت دستمزد به بیمه‌شده بیکار تعلق می‌گیرد که البته در ایران این مدت به ۵۰ ماه می‌رسد.

سوالات رايج بيمه بيكاري

به تازگي بيكار شده ام ، چه كار بايد بكنم؟ ج) بيمه شده اي كه كار خود را به صورت غيرارادي از دست مي دهد، براي دريافت مقرري بيمه بيكاري، بايد حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاريخ بيكاري…