نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سهامداران

حقوق سهامداران اقلیت

دکتر محمدرضا صادقی مقدم-استاد دانشگاه تهران در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که بالاترین رکن شرکت‌ها مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، مجامع آن شرکت‌ها است. چراکه در این مجامع، هم…

حرمت مجامع را حفظ كنيم

به اعتبار ماده 89 قانون تجارت كشور، مجمع عمومي عادي بايد سالي يكبار در موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و ساير موارد…