مرور برچسب

سكه آتی پس از تحولات جدید

سكه آتی پس از تحولات جدید

انتشار اخبار و گزارش‌هاي مثبت سياسي، بازارها را آرام مي‌كند اگر چه نوسان بازارهاي نقدي و آتي سكه طي هفته گذشته به پايين‌ترين سطح ممكن رسيد؛ اما افزايش قيمت طلاي جهاني و رسيدن به…