مرور برچسب

سكه‌هاي پيش فروش شده

سكه آتي گران شد.

تحليلگران احتمال كاهش قيمت‌ها در روزهاي آينده را بعيد ‌مي‌دانند قيمت سكه روز گذشته با افزايش 5 درصدي روبه‌رو شد؛ در حالي كه احتمال كاهش محسوس قيمت‌ها با توجه به پارامترهاي موجود…