نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سقوط شاخصهای بورس

افت شاخص بورس

بازار سرمایه ایران علیرغم پیش بینی های صورت گرفته برای افزایش رشد شاخص ها امروز با افت شاخص ها مواجه شدیم که افت شاخص ها به دلیل محقق نشدن برخی از خبرها از جمله افزایش قیمت سیمان…