نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سقف معافیت مالیات حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1396

معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از دو به سه میلیون تومان افزایش می‌یابد

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کمیسیون تلفیق معافیت مالیاتی حقوق بگیران را دو میلیون تومان در ماه تصویب کرد، اما خط فقر سه میلیون تومان است و صحن علنی مجلس تا این سقف…