نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سقف معافیت مالیات حقوق سال 1401

شوک عجیب به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱/ حداقلی‌بگیران هم مالیات می‌دهند

یک کارگر با حداقل حقوق دریافتی (۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان) مشمول پرداخت نرخ ۱۰ درصدی مالیات است. بنابراین، با لحاظ نرخ ۱۰ درصدی نسبت به مبلغ ۹۸۴ هزار تومانی مشمول مالیات در یکسال،…