حسابان وب

مرور برچسب

سقف حقوق مدیران دولتی

ابهامات قانونی دریافتی مدیران دولتی/سقف حقوق مدیران دولتی، ۷ برابر حداقل حقوق کارمندان است

حقوق و مزایای مدیران دولتی یکی از موضوعاتی است که دردهه‌های گذشته بحث‌های بسیاری پیرامون آن انجام شده و درعین حال قوانین و مقررات متعددی نیز برای آن تدوین و تصویب شده است.