نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سرمایه

افزایش سرمایه مشروط

سید اسماعیل سیدان - دانشجوی دکترای مالی مدرسه اقتصاد لندن اصلاحیه بودجه 1395 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رای نیاورد که شامل دو موضوع بسیار مهم بود: افزایش سرمایه بانک‌های…