مرور برچسب

ستاد ویژه مزد ۹۳ آغاز به کار کرد

ستاد ویژه مزد ۹۳ آغاز به کار کرد.

مسئول کمیته دستمزد انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه ستاد ویژه مزد ۹۳ آغاز به کار کرده است گفت: به طور کلی دستمزد سال آینده کارگران را در راستای ماده ۴۱ قانون کار دنبال…