مرور برچسب

سبقت بورس از بازارهاي رقيب

سبقت بورس از بازارهاي رقيب

از سرگيري تماس‌ها براي انجام هماهنگي‌هاي لازم براي دور بعدي مذاكرات ايران با گروه 1+5 در ماه نوامبر (پس از انتخابات رياست جمهوري آمريكا)، با ادعای رسانه‌هاي خارجي مبنی بر طرح…