مرور برچسب

سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی

ضوابط جدید گشایش LC ریالی

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بر اساس دستورالعمل جدید گشایش ال‌سی ریالی، از این پس بانک گشاینده اعتبار ملزم به اعتبارسنجی متقاضی و همچنین ابلاغ ال‌سی از طریق سامانه پیام‌رسانی…