حسابان وب

مرور برچسب

سامانه موسوم به سادا

نحوه ثبت اطلاعات اموال و دارایی های غیرمنقول دستگاههای اجرایی در سامانه

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ثبت اطلاعات اموال و دارایی های غیرمنقول دستگاههای اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) طی نامه شماره ۵۱/۱۰۲۵۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ توسط…