حسابان وب

مرور برچسب

سامانه سنیم

سوال دیوان محاسبات در خصوص ابهامات طرح‌های ۳۲ گانه جامع مالیاتی و سامانه ایریس ۴۷ میلیون یورویی

دیوان محاسبات خواستار ارائه گزارشی شفاف درباره اجرای طرح‌های ۳۲ گانه جامع مالیاتی و سامانه ایریس که ۴۷ میلیون یورو برای آن هزینه شده، توسط سازمان امور مالیاتی شد.