مرور برچسب

سال پايه مركز آمار

توافق جديد براي اعلام نرخ تورم

در واقع در محاسبه نرخ تورم سال پايه مركز آمار 81 و سال پايه بانك مركزي 83 است و به علاوه مركز آمار سبد شهري و و روستايي را در نظر مي‌گيرد در حالي كه بانك مركزي فقط سبد كالاي شهري…