نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سازمان حسابرسي

نامه شماره ۲۰۹۰/۹۱/م مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ سازمان حسابرسي به وزير اقتصاد و دارايي در خصوص واگذاري كار توسط سازمان حسابرسي

سازمان حسابرسی . جناب آقاي سيد شمس الدين حسيني وزير محترم امور اقتصاد و دارايي . احتراما ، همانگونه كه اطلاع داريد ، در اجراي استانداردهاي حسابرسي ، اين سازمان بايد…

عدم پذيرش كار حسابرسي توسط اعضاي جامعه و مؤسسات حسابرسي از سازمان حسابرسي

اطلاعیه قابل توجه اعضاي جامعه حسابداران رسمي . در پي اطلاعيه سازمان حسابرسي مبني بر استفاده از خدمات حرفه‌اي حسابداران رسمي در اجراي عمليات حسابرسي، به اطلاع مي‌رساند كه موضوع…