نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سازمان تأمین اجتماعی حامی یا مانع توسعه اقتصادی

حق بیمه ۳۹هزارتومان گران شد!

کارفرمایان می گویند با وجود نامه نگاری با ربیعی و تامین اجتماعی درباره مخالفت شدید با دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، نامه ای به جهانگیری می نویسند و با افزایش ۳۹هزارتومانی حق…

حق بیمه بن ؛ بپردازیم یا نه؟

باوجود ابلاغیه سال گذشته معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  مبنی بر توقف کسر حق بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای (بخوانید…