نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ريسك

ريسك چيست؟

ريسك يكي از مفاهيم اوليه، پايه اي و بسيار مهم در مديريت مالي است كه اغلب افراد حتي دانش آموختگان مديريت مالي نيز برداشت درستي از آن ندارند. افراد در زندگي روزمره از كلمه ريسك…

پیش‌نویس دستورالعمل الزامات کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیش‌نویس "دستورالعمل الزامات کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" توسط کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شد