نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

رفع اختلاف با سازمان مالياتي

دانستني هاي مالياتي (قسمت سوم) نکات اساسي ماليات بر درآمد مشاغل

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي…

دانستي هاي مالياتي (قسمت سوم) چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالياتي مرتفع نماييم.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در صورتي که موديان مالياتي به نحوه رسيدگي به پرونده مالياتي خود اعتراض داشته باشند مي توانند راههاي مختلفي را براي رفع حل اختلاف خويش با اداره امور…