حسابان وب

مرور برچسب

رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول

تصويبنامه شماره:۱۸۰۵۸۹/ت۴۷۳۱۶هـ مورخ ۹۰/۹/۱۶(آئين نامه اجرايي بند(۱۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1390 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي،…