نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

رشد بورس به قیمت کاهش ارزش پول ملی

خطر در کمین بورس

بالارفتن شاخص تا چندي قبل چندان نگران‌كننده نبود، چرا كه با توجه به افزايش قيمت ارز و امكان فروش ارزي بسياري از شركت ها و نيز به دليل عدم افزايش شاخص به ميزان متناسب با نرخ تورم…