نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

رسمیت برگ سبز خودرو به عنوان سند

نیروی انتظامی مرجع صدور سند شد

به موجب مصوبه هیئت وزیران متعاملین وسیله نقلیه موتوری مکلفند برای نقل‌و‌انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی، مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره‌گذاری…