مرور برچسب

رحمت‌اله هوشمندزعفرانيه

پيامدهاي تعديلات سنواتي

تصميم‌گيري صحيح در بازار سرمايه نيازمند اطلاعاتي قابل اتکا، مربوط و به موقع است که بتوان با کمک آن منابع موجود و در دسترس را به گونه‌اي مطلوب تخصيص داد. اين اطلاعات اگر بدرستي…